תפזורת בנושא קורונה!

תפזורת בנושא קורונה!

אוצר מילים+ הסבר המונחים:

1. בידוד - מצב בו לא מאפשרים לאדם חולה להיות בקשר עם אנשים אחרים להפצת מגפה או בשל כשל חיסוני שלהם.
2. הסגר - הפרדה ובידוד של חולים או חשודים במחלה כדי למנוע את הפצתה
3. עוצר - הוראתו של גוף בעל סמכות על שטח מסוים אשר אוסרת על תנועת אנשים ברחובות. העוצר יכול לחול במשך שעות אחדות של היממה בלבד, או באופן רצוף.
4. נגיף - טפיל מוחלט (טפיל אובליגטורי) בגודל מיקרוסקופי שתלוי בתא חי מארח כדי להתרבות. כל נגיף בנוי מצבר מולקולות ביולוגיות הכוללות חומר תורשתי וחלבונים. כשלעצמו, הנגיף חסר כל פעילות חיה מחוץ לגוף המאכסן; לאחר חדירתו לתא, מערכות התא מאפשרות את התרבותו.
5. חיטוי - חיסול מיקרואורגניזמים מעוררי מחלות (פתוגניים) מחוץ לגוף ובאמצעים כימיים בלבד.