תפזורת בנושא מאכלי פסח!

תפזורת בנושא מאכלי פסח!

אוצר מילים:

1. מרור
2. מצה
3. כרפס
4. חרוסת
5. זרוע
6. ביצה
7. חזרת