תפזורת בנושא מונחי תוכנה

תפזורת בנושא מונחים בתוכנה!

אוצר מילים והסבר המונחים:

1. תוכנה: אוסף מאורגן של הוראות ומידע עבור מחשב.
2. אסמבלר: תוכנית מחשב המתרגמת תוכנית שנכתבה בשפת אסמבלי לקוד ביצוע במחשב.
3. מהדר: (compiler): תוכנה שתפקידה להמיר קוד של תוכנה משפה אחת לשפה שנייה (בדרך כלל משפה עילית לשפת ביניים או שפת מכונה).
4. קישור: חיבור רכיבי תוכנה אחדים לתוכנית בת-ביצוע אחת.
5. מפרש: (interpreter) תוכנה הקוראת תוכנית מחשב הכתובה בקוד שפת תכנות ומבצעת אותה שורה אחר שורה, ללא שלב הביניים של ההידור. רוב שפות התסריט (Scripting Languages) וגם גרסאות מסוימות של שפת BASIC הם כאלו.
6. פולימורפיזם: היכולת לטפל בערכים מטיפוסים שונים בעזרת ממשק אחיד.