תפזורת בנושא מושגי יסוד בכימיה!

תפזורת בנושא מושגי יסוד בכימיה!

אוצר מילים והסבר המונחים:

1. תערובת - מספר חומרים הנמצאים ביחד ללא קשרים כימיים ביניהם.
2. תמיסה - תמיסה היא תערובת הומוגנית של שניים או יותר חומרים.
3. תרכובת - חומר אחד הבנוי מכמה יסודות, יש לו תכונות חדשות לגמרי (שונות משל היסוד). ניתן לפרק תרכובת רק ע"י שימוש שיטות כימיות (כלומר שימוש בתגובות בין חומרים אשר יגרמו לפירוק של תרכובת). דוגמאות: מים, מלח שולחן, אמוניה ופחמן דו-חמצני.
4. יסוד - החומר הפשוט ביותר השומר על תכונותיו ואי אפשר לפרקו מבלי לאבד את תכונותיו. היסוד בנוי מסוג אחד בלבד של אטומים. דוגמאות: הליום, חמצן, נתרן, ברזל ומגנזיום.
5. מתכות - קבוצת חומרים בעלי תכונות דומות: לכולם מוליכות חשמל וחום טובה, ניתנים לריקוע ובעלי ברק. דוגמאות: זהב, ברזל, נחושת, אלומיניום. בד"כ מוצקות בטמפרטורת החדר.
6. אל-מתכות - חומרים שאינם מתכות. על פי רוב אינם מוליכי חשמל (למעט פחמן בצורת גרפיט), מוליכי חום לא טובים.
7. אטום - יחידת החומר הקטנה ביותר הייחודית ליסוד כימי מסוים. האטומים מורכבים מפרוטונים בעלי מטען חיובי, מאלקטרונים בעלי מטען שלילי ומניוטרונים חסרי מטען.
8. מולקולה - יחידת חומר המורכבת משני אטומים או יותר, זהים או שונים, הקשורים זה לזה בקשרים כימיים. יש לשים לב שלא כל מולקולה היא תרכובת (מולקולה יכולה להיות גם יסוד אם היא מורכבת משני אטומים זהים כמו מולקולת החמצן הבנויה משני אטומי חמצן), אבל כל תרכובת היא מולקולה.