תפזורת בנושא מדע החלל!

תפזורת בנושא מנהגי פסח !

אוצר מילים:

1. איסור חמץ
2. קורבן פסח
3. קריאת הגדה
4. אכילת מצה
5. אכילת מרור
6. ארבע כוסות
7. מנחת העומר